Neuer Karate Lehrgang

Karate Abtlg. Karate

Neuer Karate Lehrgang

Schahrzad Mansouri
Sigi Hartl
29. April 2023

U n t e r r i c h t s m e t h o d i k  b e i m  K a t a - T r a i n i n g
DAN-PRÜFUNG | KYU-PRÜFUNG Shotokan

Kontakt: Dieter Müller, karate-ht-dojo@gmx.de 0176 – 55 25 96 08

Alle Infos im Flyer